Rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden mukaan 2007-201213

http://tilastokeskus.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_003_fi.html